FÅ HJÆLP I EN TRÆNGT TID!

Vi har i Vemmelev og Hemmeshøj Sogne en menighedspleje, som man kan søge om økonomisk støtte, hvis man er trængt. Man kan f.eks. søge menighedsplejen om hjælp til afholdelse af konfirmationsfest, til bidrag til en spejderlejr eller andet.
Gennem året bliver der samlet ind ved gudstjenester, arrangementer og koncerter. Stor tak til alle, der har lagt penge i kirkebøsserne og hjulpet med at støtte menighedsplejen!
Det er også muligt at søge menighedsplejen om julehjælp, hvis det er rigtig svært at få det hele til at slå til i juletiden, både for familier og enlige. Julehjælpen vil typisk bestå af madvarer og lignende til hjælp til juledagene.
Ansøgningsskema til julehjælp kan afhentes hos præsterne efter aftale fra onsdag den 1. november 2017. Ansøgningsfristen er lørdag den 2. december 2017.

SJÆLESORG

Du er altid velkommen til at kontakte en af kirkernes præster for en personlig sjælesorgssamtale, men på sjælesorg.nu kan du også chatte over nettet med en præst om lige præcis det, som du går og tumler med. Præsten er en erfaren samtalepartner, et medmenneske som lytter, trøster og tager dig alvorligt.

 

TILMELDING

Tilmelding til Til bords med Gud tirsdag den 21. november kl. 17.00 i Vemmelev Kirke.

TIL GRAVSTEDSEJERE VED VEMMELEV OG HEMMESHØJ KIRKER, SOM FÅR LAGT GRAN PÅ AF KIRKENS PERSONALE

Kære gravstedsejer

Arbejdsmiljølovgivningen er blevet ændret, således at vores medarbejdere kun i et begrænset omfang må udføre arbejde liggende på knæ. Denne ændring sker på baggrund af, at flere af vores kollegaer efter mange års knæliggende arbejde har pådraget sig arbejdsskader, især på knæ og albuer.
Vi er derfor nødt til at ændre vores arbejdsmetoder. Gravpyntningen bliver anderledes på den måde, at dekorationerne til gravene laves indendørs ved hæve-sænkeborde, hvorefter de på en plade af krydsfiner bæres ud til gravstederne. Efterfølgende laves selve monteringen, hvor dekorationen eller dekorationerne, alt efter gravstedets størrelse, bindes sammen med granguirlander. Denne ændrede måde at pynte på vil generelt medføre, at gravstederne nu kun delvist dækkes med gran, således at den normale overflade på gravstederne vil være mere synlig.
Arbejdsrutinerne i forbindelse med gravpyntningen er ved at blive omlagt i hele landet. Eksempelvis begyndte man allerede i 2016 at benytte arbejdsborde til dekorationsarbejdet ved kirkegårdene i Roskilde.
Prisen for dette arbejde vil ikke blive sænket, idet vi er nødt til at bruge finere og dyrere gran til denne form for gravpyntning.
Skulle nogen ønske at dekorere sit gravsted som tidligere år, må vi henstille til gravstedsejerne selv at udføre dette arbejde, idet privatpersoner ikke er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen.
Vi håber på en velvillig indstilling til disse nye tiltag og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Med venlig hilsen
Svend Petersen
Graver ved Vemmelev og Hemmeshøj Kirker

HJERTERO-GUDSTJENESTE

Tirsdag den 24. oktober kl. 19.00 i Vemmelev Kirke
Velkommen til en stund med ro, fordybelse og refleksion ved aftengudstjenester på hverdagsaftner i Vemmelev Kirke. Mange af os lever i en hverdag, hvor det meste ofte skal gå meget hurtigt. Vi mennesker er faktisk yderst effektive, ofte myreflittige og kan tit nå det hele på den halve tid, hvis vi vil – og det er på mange måder godt nok. Men vi har også brug for at lade op igen og tage os tid til et pusterum, uden at skulle yde, mene noget og tage stilling og bare være med det, der er i vores liv og lade hjerte, sjæl og sind finde ro. I kirkens smukke rum vil man kunne lade hjertet falde til ro med sang, bøn og guidet kristen meditation. Kristen meditation har rødder helt tilbage til de første kristne klosterfællesskaber og kræver ingen særlige forudsætninger; kun et åbent hjerte. Vi skal også bare være stille sammen og lytte til orglets smukke musik og der bliver mulighed for at tænde lys i lysgloben.

KIRKESKIB TIL HEMMESHØJ KIRKE

Onsdag den 25. oktober kl. 14.00 i Sogneladen

Hemmeshøj Kirke skal have et kirkeskib, og det vil modelskibsbygger Steen Zoffmann hjælpe os til at få.
Steen Zoffmann er pensioneret skipper, bosiddende på Vejlekanten og en meget habil modelskibsbygger.
Denne eftermiddag vil Steen fortælle om sit arbejde med at bygge model- og kirkeskibe, om menneskets fascination af skibe gennem tiderne og så selvfølgelig om det skib, som han vil bygge til Hemmeshøj Kirke: "Bien".
"Bien" er en tomastet galease bygget i Marstal i 1898, og det sejlede som fragtskib indtil 1950'erne, hvor den blev stenfisker, som var med til at bygge dækmoler i Halskov og Korsør havne. Siden er skibet blevet brugt som lejrskoleskib, og tanken med den er nu at bygge den om til undervisningsskib, som skolerne i Slagelse Kommune kan bruge. Under ombygningen skal den bruges som oplæringsplads for skibsbyggere. Dette renoveringsarbejde kaldes i folkemunde "Bevar Bien".
Kom og hør mere om skibet og om Steens arbejde med det og andre modelskibe.
Undervejs bydes der på kaffe, kage og lidt skibs-viser.

REFORMATIONS-GUDSTJENESTE

Søndag den 29. oktober kl. 10.30 i Vemmelev Kirke

Denne søndag ligger nærmest den officielle 500-års jubilæumsdag den 31. oktober, og det skal vi fejre i Vemmelev Kirke. Vores kirkereformator, Luther, dannede sit helt eget våbenskjold: En rose, der symboliserede mange af de ting, han selv og hans teologi stod for. Kom og hør nærmere om denne Lutherrose ved gudstjenesten og vær med, når vi bagefter planter en Lutherrose på Vemmelev Kirkegård.

MØD LUTHER!

Tirsdag den 31. oktober kl. 19.00 på Fæstningen i Korsør

Den 31. oktober 1517 slog vores kirkereformator, Martin Luther, sine nedskrevne tanker om den katolske kirkes afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg. Derfra rullede reformationen hen over Europa. På 500-års jubilæumsdagen for reformationen laver kirkerne i gamle Korsør Kommune et fælles arrangement i Korsør. Vi mødes ved Magasinbygningen på Fæstningen i Korsør og går derfra i fakkeltog med Luther i spidsen mod Skt. Povls Kirke, hvor vi holder en kort og slagkraftig andagt! Til sidst skåler vi for reformationen til muntre toner fra et godt orkester. Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op på Fæstningen kl. 19.00. Der er desuden udgivet en folder om de mange spændende arrangementer, der har med jubilæumsåret at gøre. Den finder man i våbenhuset i vores to kirker og i Sogneladen. 

ALLEHELGEN

Søndag den 5. november i Vemmelev og Hemmeshøj Kirker

Det er svært at miste et menneske, der er elsket og betyder noget for os i vores liv. Det er hårdt at være dem, der står tilbage med sorgen og savnet. Der er noget godt og meget værdifuldt i at være sammen om at mindes den, man har mistet. Allehelgensdag er sådan en dag, hvor vi er sammen i vores to kirker om at mindes dem, der er gået bort i årets løb i Vemmelev og Hemmeshøj. 

Gudstjeneste i Hemmeshøj Kirke kl. 10.30 ved Michael R. Rasmussen.
Gudstjeneste i Vemmelev Kirke kl. 15.00 ved Ida R. Lund og Michael R. Rasmussen.


Efter begge gudstjenester er der mulighed for en kop kaffe og en snak, ligesom der er mulighed for at tænde lys og tage med ud på gravene. Under gudstjenesterne i begge kirker vil der være mulighed for at tænde lys, og navnene på dem, vi har mistet i vore sogne i årets løb vil blive læst op. Præsterne sender særlig indbydelse til denne dag til alle, der har mistet et kært menneske siden sidste allehelgensdag, der enten var bosat i sognene eller havde tilknytning hertil, men alle er selvfølgelig velkomne.

HYGGEKLUBBEN

Filmeftermiddag
Onsdag den 15. november kl. 14.00

Denne eftermiddag skal vi se en smuk film – en sand og gribende kærlighedshistorie, om to menneskers ubrydelige kærlighed, der forandrede en hel nation. 

TIL BORDS MED GUD

Tirsdag den 21. november kl. 17.00 i Vemmelev Kirke
Vi mødes i Vemmelev Kirke til en kort og familievenlig gudstjeneste, hvor vi gætter en hemmelighed, synger gode sange – og ser nærmere på noget, der har betydning for os mennesker. Når gudstjenesten er slut, går vi over i Sogneladen og spiser dejlig mad. I kirken er det helt gratis, i Sogneladen er maden næsten gratis: 10 kr. pr. voksen og 5 kr. pr. barn. For at vores dygtige kokke kan vide, hvor meget mad de skal lave, skal tilmelding ske senest fredag den 17. november via formularen øverst på siden. Vi glæder os til at være sammen med jer! 

HJERTERO-GUDSTJENESTE

Tirsdag den 28. november kl. 19.00 i Vemmelev Kirke
Velkommen til en stund med ro, fordybelse og refleksion ved aftengudstjenester på hverdagsaftner i Vemmelev Kirke. Mange af os lever i en hverdag, hvor det meste ofte skal gå meget hurtigt. Vi mennesker er faktisk yderst effektive, ofte myreflittige og kan tit nå det hele på den halve tid, hvis vi vil – og det er på mange måder godt nok. Men vi har også brug for at lade op igen og tage os tid til et pusterum, uden at skulle yde, mene noget og tage stilling og bare være med det, der er i vores liv og lade hjerte, sjæl og sind finde ro. I kirkens smukke rum vil man kunne lade hjertet falde til ro med sang, bøn og guidet kristen meditation. Kristen meditation har rødder helt tilbage til de første kristne klosterfællesskaber og kræver ingen særlige forudsætninger; kun et åbent hjerte. Vi skal også bare være stille sammen og lytte til orglets smukke musik og der bliver mulighed for at tænde lys i lysgloben.

LUTHER LAGKAGE

Søndag den 3. december kl. 10.30 i Vemmelev Kirke
1. søndag i advent er kirkens nytårsdag, men dagen markerer også begyndelsen på den travle og dejlige julemåned. I år er det desuden 500 år siden at vores kirkereformator, Luther, offentliggjorde sine tanker, der kom til at lave om på både vores kirke og vores måde at se på Gud. I Vemmelev Kirke kan vi denne dag blive klogere på reformationen og få masser af lagkage! Det bliver både noget for børn og for voksne – og selvfølgelig for alle, der kan lide lagkage. Vi holder en festlig og musikalsk gudstjeneste med hjælp fra minikonfirmanderne fra november-holdet, Musicalkoret og rytmegruppen. Fredslyset fra Betlehem kommer, traditionen tro, også til kirken denne dag, så kom og se lyset! Tag gerne en lampe med hjemmefra, hvis I skal have Betlehems-ild med hjem. Efter gudstjenesten er der sandwich og sodavand til alle og lagkager – men dem skal I selv have med! Medbring således gerne din hjemmelavede yndlingslagkage og se, om den efter vores fælles lagkagespisning vinder den flotte »reformations-præmie«.

JULEKONCERT

Tirsdag den 12. december kl. 19.00 i Vemmelev Kirke

Julekoncerten i Vemmelev Kirke er, traditionen tro, lagt i hænderne på vores tre kor, Musicalkoret, Starlightkoret og Gospelkoret Alleluja. Alle korene dirigeres af Karin Halling Hoffmann, som har sammensat et stemningsfyldt program med rytmiske korsange, solosang og fællessalmer. Der er gratis adgang til koncerten og korene ser frem til at ønske alle en rigtig, glædelig jul!

HYGGEKLUBBEN

Vi synger julen ind
Onsdag den 13. december kl. 14.00

Denne eftermiddag skal vi synge nogle af julens dejligste sange og salmer. Vi skal høre en julehistorie og lade julestemningen brede sig. Karin Halling Hoffmann synger for, og Christian Kruse sidder ved flyglet.

KALENDER

BegivenhedDato

Gudtjeneste i Vemmelev

Præst: Nina D. Nyegaard

22. okt 09:00
10:00
22. okt 09:00 -
10:00

Hjertero-gudstjeneste i Vemmelev

Velkommen til en stund med ro, fordybelse og refleksion ved aftengudstjenester på …

24. okt 19:00
20:00
24. okt 19:00 -
20:00

Lørdagsdåb i Vemmelev

Præst: Michael R. Rasmussen

28. okt 10:30
11:30
28. okt 10:30 -
11:30

Lørdagsdåb i Hemmeshøj

Præst: Michael R. Rasmussen

28. okt 12:00
13:00
28. okt 12:00 -
13:00

Reformations-gudstjeneste i Vemmelev

Søndag den 29. oktober kl. 10.30 i Vemmelev Kirke Denne søndag ligger nærmest den …

29. okt 10:30
11:30
29. okt 10:30 -
11:30

Mød Luther på Fæstningen i Korsør

Den 31. oktober 1517 slog vores kirkereformator, Martin Luther, sine nedskrevne …

31. okt 19:00
20:00
31. okt 19:00 -
20:00

Se hele Kalenderen. >Klik her!

FACEBOOK

På kirkernes Facebook-side »Vem­melev og Hemmeshøj Kirker« er der mulighed for at følge med i, hvad der foregår i og omkring Vemmelev og Hemmeshøj Kirker. Facebook-siden fortæller blandt andet om kirkernes aktiviteter og kommende arrangementer. Det er muligt at »Synes godt om« siden, så man på en nem måde kan følge nye opslag. 

Så følg os på Facebook!